ARA PUC DEIXAR DE FUMAR

Col·laboració redactada per Azucena Perales Millan, diplomada en enfermeria, responsable de la "Consulta del tabac" del CAP de Bellpuig


Al Cap de Bellpuig s'ofereix a tots els usuaris que vulguin deixar de fumar una intervenció per abandonar la dependència del tabac. Es tracta d'una ajuda individualitzada que es realitza a la consulta d'infermeria.

 

Objectius:

  • Ajudar de la manera més eficient a l'usuari que ha decidit deixar de fumar
  • Fer-ho d'una manera sistematitzada i d'eficàcia comprovada.
  • Auxiliar-nos amb els preparats de nicotina, sense oblidar altres fàrmacs que seràn de la consideració del metge.

 

Les visites estan sistematitzades i consisteixen en el següent seguiment:

 

1a. visita de contacte

Per registrar dades personals. Fem una petita història per veure el consum de tabac actual, edat d'inici, intents previs, recaigudes, malalties que pateix i control de pes/talla i també Tensió arterial.

- Donem informació sobre el tabac, components i els seus efectes i informem sobre els beneficis que comporta deixar de fumar.

- Valorem la motivació i el grau de dependència (test de Fagerström), així com la necessitat de tractament farmacològic (suplements de nicotina en forma de pegats i/o xiclets, no usem altres fàrmacs en aquesta consulta).

- Finalment intentem fixar un dia proper per deixar de fumar i també indiquem unes activitats de preparació perquè deixar de fumar els sigui més fàcil.

 

2a. Visita als 2 o 3 dies abans de la data fixada.

- Revisem les activitats de preparació.

- A continuació donem una sèrie de pautes pels primers dies que deixen de fumar, expliquem els problemes que es poden trobar i com superar-los.

- També expliquem el tractament que cal iniciar i com.

 

3a. visita quan porta una setmana sense fumar

- Valorem la síndrome d'abstinència

- Problemes amb el tractament

- Fem control de pes

 

4a. visita als 15 dies sense fumar

- Continuem valorant la síndrome d'abstinència, l'augment de la gana i altres trastorns.

- Compliment del tractament.

- Valorem com viu aquest nou canvi, tenint en compte la dificultat que comporta

- Informem del risc de recaigudes.

 

Aquestes visites es repeteixen als 30 dies i als 2 o 3 mesos i poden variar segons les persones.

 

Activitats complementàries

- Entre visita i visita donem la possibilitat d'alguna trucada telefònica a la nostra consulta d'infermeria davant d'una dificultat o desànim a fi de contenir l'ansietat i reforçar conductes saludables.

- També estem atents a detectar si l'usuari pateix algun trastorn d'ansietat ocultada per l'hàbit tabàquic i que dificulti la resolució de la seva dependència. En aquest cas aconsellem consulta al seu metge per atendre aquest  problema.

 

Resumint:

- Fem un seguiment amb unes visites pautades per tal d'ésser el màxim d'efectius en l'ajuda a l'usuari a deixar de fumar.

- Fem contactes de recordatori fins arribar a un any.

- Considerem exfumador aquella persona que porta 1 any sense fumar, moment que es dóna d'alta al programa.

 

 


Nota: Aquest programa es pot desenvolupar de diferent manera en altres CAP. El nostre consell és que l'intent de deixar de fumar es faci sota la direcció i consell professional