DEIXAR DE FUMAR, UNA NECESSITAT

No s'entendria el segle XX sense l'hàbit de fumar. Ha estat el segle de la democratització i extensió global del consum de tabac entre ambdós sexes. Els models de comportament i la imatge de les persones adultes simbolitzades en artistes amb la cigarreta entres els dits, intel·lectuals amb la pipa penjant de la boca, persones alliberades i independents fumant relaxadament entre els amics i un etcètera d'imatges, emmirallen la pupil·la de l'home modern i urbà. La publicitat ha estat també un determinant factor de l'extensió del consum.

 

L'hàbit de fumar s'ha de veure com un procés que s'inicia amb els primers batecs de l'adolescència, i malauradament també avui en dia també junt al consum d'altres substàncies addictives. La influència dels amics, germans, professors, pares i altres familiars és prou coneguda, i és en aquest nivell on cal començar les tasques de prevenció.

 

Animem als pares/mares de família a parlar clarament als fills del perill del tabac, que siguin oberts i que evitin d'alguna manera que fumin d'amagat, pensem que en la família s'inicia el procés de prevenció. Cal, és clar, donar exemple.

DEIXAR DE FUMAR, UN PROCÉS

El fumador passa per diferents etapes en la seva relació amb el tabac i no en totes elles és posible abandonar l'hàbit. Clàssicament distingim:

 • Fase de precontemplació: el fumador viu harmònicament amb el seu hàbit i NO es planteja abandonar-lo.
 • Fase de contemplació: el fumador comença a qüestionar-se el seu hàbit, inclús ha fet algun intent fallit, la qual cosa li dóna desconfiança en el procés. És la fase en la qual un professional o un familiar-amic ha de fer peu- fort en la conveniència d'abandonar l'hàbit, permetre al fumador expressar lliurement les seves expectatives i frustracions a fi de possibilitar-li la decisió. Aquesta fase pot durar anys i aleshores s'anomena fase de contemplació crònica.
 • Fase de preparació: comença aquesta fase quan el fumador pot contestar afirmativament a la pregunta de si intentarà deixar en tabac en els pròxims dos-tres mesos. En aquest moment és quan se li ha d'aconsellar que acudeixi a un professional que li indicarà, ensenyarà i planificarà el procés de deixar de fumar. Segurament en aquest moment , o en la primera entrevista, el professional veurà la conveniència de passar el test que indica el grau de dependència: 

TEST DE FAGERSTRÖM REVISAT

 

1) Quantes cigarretes fuma al dia?

 • 10 o menys .........................................  0 punts
 • 11 a 20  ..............................................  1 punt
 • 21 a 30 ................................................ 2 punts
 • 31 o més ............................................. 3 punts

2) Quan temps passa des que s'alça pel matí  fins la primera cigarreta?

 • Menys de 5 minuts .............................. 3 punts
 • De 6 a 30 minuts ................................  2 punts
 • de 31 a 60 minuts ..............................  1 punt
 • Més de 60 minuts ...............................  0 punts

3) Fuma més pels matins?

 • Sí ........................................................ 1 punt
 • No ....................................................... 0 punts

4) Té dificultat per no fumar en llocs on està prohibit?

 • Sí ......................................................... 1 punt
 • No ....................................................... 0 punts

5) Quan està malalt, fuma?

 • Sí ......................................................... 1 punt
 • No .......................................................  0 punts

6) Quina cigarreta li proporciona més plaer?

 • La primera del dia ................................. 1 punt
 • Altres ....................................................  0 punts

 

Valoració:

 • de 0 a 6 punts: dependència moderada
 • més de 6 punts: dependència alta

 


Si vols deixar de fumar aconsellem visitar la següent pàgina. Pots deixar de fumar