EL TABAC. RISC PER LA SALUT


google. celtiberia.net
google. celtiberia.net

TABAC.- Planta de la família de les solanàcees, originària d'Amèrica. Es presenta en diverses varietats botàniques. D'ella se'n aprofita diferents parts de la planta que esdevindran formes de presentació del producte per al consum: fulles, troncs, triturat, pols... Descoberta pels exploradors acompanyants de Colom en el seus viatges al Nou Món a l'observar el seu consum entre els indígenes. Aquests ho feien en les formes que coneixem: fumant les fulles enrotllades com els puros que ells anomenaven cohivà o cojivà; mastegant fulles; aspirant pel nas pols triturat de les plantes; fumant les fulles triturades en recipients tipus pipa....

 

HISTÒRIA

En 1518, el misioner espanyol Romano Pane, va remetre a l'emperador Carlos I, la llavor de la planta, que a partir d'aleshores també es cultivà a la Península i posteriorment a Europa. Al començament el seu cultiu i comercialització era lliure però aviat s'inicià la seva regulació. En 1611 ja es decretà l'exclusivitat de venda per Hisenda del producte,  i en 1634 es va dictar la primera circular sobre els estanc (monopoli estatal d'explotació).

 

Des d'aleshores la legislació sobre cultiu, fabricació dels diversos productes, comercialització, impostos sobre els preus, etc. es multiplicarà al llarg dels segles fins a l'època actual de restricció del consum públic.


EFECTES BIOLÒGICS DEL TABAC

 

La fulla del tabac conté nicotina, un alcaloide tòxic i generador de dependència, i altres components orgànics de la planta. El fum del tabac conté productes de combustió i descomposició dels productes orgànics, actualment no totalment coneguts, a més de la nicotina.

 

- La capacitat tòxica i mortal de la nicotina és prou coneguda i sabem que 100 mg injectat a un gos el pot matar. La intoxicació per fumar tabac de manera excessiva i aguda produeix vòmits, cefalea, vertigen, com una borratxera, taquicàrdies, opressió toràcica, arítmies cardíaques... Molts d'aquests símptomes ja eren coneguts  al segle XVI pels metges de l'època que estudiaren els efectes del consum del tabac, tot i que, els mateixos metges buscaren aplicacions terapèutiques a aquest nou producte i el provaren en ús extern per cicatritzar ferides, també en forma d'enema pel restrenyiment així com en aspirat (rapé) per aliviar migranyes.

 

- La capacitat addictiva de la nicotina es basa en la influència sobre les estructures dopaminèrgiques cerebrals que controlen la sensació de plaer. La inhalació de nicotina produeix sensació plaentera que desapareix a les poques hores, per la qual cosa el fumador ha de subministrar-se una nova dosi. Per altra banda apareix el fenòmen de la tol·lerància que és la necessitat de subministrar-se més quantitat o amb més freqüència una dosi de nicotina per obtenir els mateixos efectes plaenters.

 

- Les altres substàncies vegetals i de combustió que s'inhalen amb el fum del tabac són les capaces de produir les malalties associades al seu consum que s'exposen més endavant


EFECTES PATOLÒGICS DEL TABAC

 

És la nostra intenció oferir en esquema i sense voler ser exhaustius, les principals patologies associades a l'ús i abús del fumar.

 

 • Drogodependència: La nicotina és la responsable de la seva aparició. No comporta un problema social atès que la comercialització del producte és legal i el fumador pot comprar-la lliurement. Actualment, i per protegir la salut pública i la del fumador passiu, es restringeix el seu consum públic en zones tancades. Com a conseqüència ha augmentat la demanda d'atenció sanitària per superar dita patologia i la simptomatologia acompanyant:
  • trastorns d'ansietat,
  • síndrom  d'abstinència
 • Càncer: Les vies respiratòries són les més directament afectades per la patologia maligne.
  • Càncer de  pulmó: el fumador té un risc 20 vegades més alt de patir-lo que el no fumador;
  • Càncer de laringe: un risc 10 vegades superior a patir-lo ; també està augmentat el risc de patir càncer de la boca sobretot si ademés abusen de l'alcohol.
  • Càncer del sistema digestiu: demostrat i documentat l'efecte del tabac en el càncer d'esòfag així com també en el càncer de pàncrees, els fumadors tenen el doble de risc que els no fumadors. Sembla que també hi han estudis que associen el consum de tabac i els càncers d'estòmac i fetge, sense poder establir exactament l'augment de risc.
  • També sembla haver-hi relació entre el tabac i el patiment de leucèmies tant limfoides (doble risc) com mieloides (triple risc). Els productes presents en el fum del tabac relacionats amb aquesta patologia serien en benzè i el poloni-210.
 • Obstrucció crònica del fluxe aeri (MPOC). Aquesta malaltia gairebé només la pateixen els fumadors si deixem fora les afeccions pulmonars laborals (miners, fàbriques de farines, treball en sitges....). Entre un 15 i un 20 % dels fumadors joves ja tenen trastorns obstructius de la petita via aèria. Als 50 anys d'edat ja apareix la símptomatologia clínica que comença per la bronquitis crònica o periòdica, seguida de la díspnea o ofeg continuat.
 • Malalties càrdiovasculars.  La nicotina fa augmentar la necessitat d'oxígen i augmenta la quantitat de carbohihemoglobina de la sang, que si s'afegeix a l'augment de les catecolamines, actúen sobre els vasos sanguinis produint una alteració de la seva capa interna (endoteli) la qual cosa incrementa l'agregació de les plaquetes i el risc de trombosi dins les artèries, essent causa dels
  • Infarts de miocardi,
  • Infarts i trombosi cerebrals
  • Obstrucció de les artèries d'òrgans interns així com també de cames i braços
 • Altres patologies.
  • Enlentiment dels processos de cicatrització de ferides.
  • Estomatitis del fumador: inflamació de la boca, lesions en el paladar.
  • Periodontitis que afecta les genives, també canvi en la coloració de les dents, més caries dental i més placa bacteriana

 

EFECTES PATOLÒGICS EN EL FUMADOR PASSIU.

 

Al fumar es produeixen dos corrents de fum. L'un és inhalat pel fumador, l'altre s'origina en la cigarreta o cigar i contamina directament l'entorn del fumador, així també com el fum expulsat pel consumidor.

 

L'entorn ambiental es contamina per partícules tòxiques que produeixen dany a les persones que conviuen amb el fumador, en la llar, l'àmbit de treball o d'oci.

 

El fumador passiu pateix patologies que poden ser menors o greus. Les describim molt somerament:

 • Efectes irritants sobre els ulls, nas, faringe que provoquen tos, llagrimeig, mal de cap...
 • Els fills de pare/mare fumador/a presenten patologies respiratòries estadísticament amb més freqüència que els fills dels no fumadors: infeccions respiratòries que obliguen a freqüentar més els serveis d'urgència i provoquen més absències escolars. No tenen més asma (té una altra causa), però sí més bronquitis i també més afeccions de vies altes com otitis.
 • S'ha demostrat que el risc de càncer de pulmó en les parelles dels fumadors és 1,8 vegades superior.
 • També està documentat més risc cardiovascular: hipertensió, angina de pit.

Descarga
Estudi valoració presència de l'hàbit tabàquic entre els malalts respiratoris crònics
Estudi realitzat en 1994, per valorar el factor "TABAC" entre els pacients respiratoris crònics. Es detecta una relació directa entre en tabac i la MPOC
CLASRESP.pdf
Documento Adobe Acrobat 34.4 KB