PREGUNTES MÉS FREQUENTS QUE HOM ES POT PLANTEJAR-SE A L'INICIAR L'ACCIÓ TERAPÈUTICA


ACCIONS PER RECOBRAR LA SALUT: BEVEU MENYS

El primer pas és la conscienciació del propi estat: Una vegada detectat aquest problema de salut, convé una intervenció terapèutica que pot oferir el metge de capçalera, aquest valorarà en quin estadi esteu i quina intervenció és més adient.

 

 • Precontemplació: és la manca de consciència de malaltia. És el cas que la detecció ha estat feta per un familiar o connivent o el propi metge de capçalera. Els esforços en aquest cas aniran dirigits a la conscienciació de l'estat de salut.
 • Contemplació: L'afectat es mostra ambivalent, comença a tenir dubtes i presenta indicis que comença a entendre el seu estat.
 • Preparació: L'afectat continúa amb una postura ambivalent, però ja és conscient del seu problema de salut i comença a preguntar pels detalls de la intervenció terapèutica, els seus beneficis i dificultats.
 • Acció: S'ha aconseguit un compromís per iniciar el tractament, no necessàriament en un centre especialitzat sinó en la mateixa consulta del capçalera.
 • Manteniment: Es refereix a les visites de seguiment pautades i programades
 • Recaiguda: Mai és descartable la recaiguda, més aviat pot ser la norma. No us heu de desanimar: tenim estratègies per intervenir. Cal renovar el compromís de seguir per la via de la salut.

 

· QUIN ÉS EL MODEL D'INTERVENCIÓ QUE USA EL METGE DE CAPÇALERA?

El Programa que el Departament de Salut promou per aquest problema s'anomena BEVEU MENYS i en ell s'aconsella que el metge de capçalera  segueixi el protocol de la INTERVENCIÓ BREU, que consisteix en unes estratègies adaptades a cada estadi del procés de curació.

 

El programa es basa en uns principis coordinats pel metge de capçalera que resumim en:

 • Comunicar empatia, mostrar comprensió amb el problema del consum insà de begudes alcohòliques.
 • Generar discrepàncies: discutir obertament tots els temes, mostrar diversos camins a seguir, encoratjar al pacient a buscar els seus propis recursos i procediments per sortir-se'n, sense imposar solucions.
 • Vèncer resistències: moltes vegades l'afectat posa dificultats per seguir el procés de curació. Cal examinar l'origen d'aquestes resistències i vèncer-les.
 • Promoure l'autoeficàcia: retornar al pacient la seva autoestima. Cal que cregui en les seves possibilitats de canvi.
 • Respectar el tempo: cada persona necessita un temps diferent per entendre i actuar en el seu procés. No anar amb presses.

 

 

· TOTHOM POT BENEFICIAR-SE DE LA INTERVENCIÓ BREU?

Tothom pot acudir al metge de capçalera per demanar ajuda per sortir-se'n del seu problema amb l'alcohol. Tot i així, tenim un perfil de persones que es poden beneficiar més de la Intervenció Breu. Són les que:

 • Presenten un consum de risc o perjudicial (recordeu classificació) però no tenen dependència.
 • Persones amb dependència que:
  • No acaba d'acceptar la dependència però està disposada a fer un període d'abstinència.
  • Que no vol de cap manera anar a un Centre d'atenció de les drogodependències.
  • Pacient que NO presenta complicacions greus (físiques o psíquiques i té una dependència NO-GREU

· QUI HAURIA D'ANAR DIRECTAMENT A UN CENTRE ESPECIALITZAT?

Entenem que s'hauria de derivar a l'atenció especialitzada aqueslls pacients que:

 • No es pot assumir l'atenció per haver fet varis intents i tots resulten insatisfactoris
 • Perquè el pacient presenta complicacions greus físiques o psíquiques
 • Símptomes d'abstinència en grau moderat o greu
 • Un estat orgànic compromès, evolucionat.
 • Manca de suport familiar o situació familiar conflictiva
 • Presenta alhora patologia psiquiàtrica.
 • Consumeix regularment altres substàncies addictives
 • Té profund deler de consum

· ÉS SEMPRE NECESSARI UN TRACTAMENT FARMACOLÒGIC?

El tractament farmacològic està indicat per controlar símptomes, actuar sobre el deler important (desig no controlable de consumir), per intervenir en complicacions psiquiàtriques i/o prevenir el consum mitjançant substàncies disuasòries (Colme*, Antabús*): no tenen efectes terapèutics però sí produeixen símptomes desagradables si es consumeixen begudes alcohòliques.

 

En principi per intervenir amb persones que presenten un consum de risc o perjudicial, no són necessàries mesures farmacològiques, en canvi per actuar terapèuticament amb persones amb dependència, es necessitarà segurament algun suport farmacològic.

 

· UN DARRER CONSELL?

La moderació en el consum de begudes alcohòliques ha format part des dels principis de la medicina hipocràtica i en totstemps, en normes de diferents civilitzacions i religions. Són ben conegudes des de la nit dels temps els efectes nocius del seu consum insà.

 

 • Estar atents al propi consum i del familiars de l'entorn.
 • No dubtar de cridar l'atenció en moments que algú de l'entorn fa un  consum excessiu o abusiu.
 • No dubtar de demanar ajuda al vostre metge de capçalera, ell us sabrà orientar adeqüadament.

BIBLIOGRAFIA

 

PROGRAMA BEVEU MENYS (Generalitat de Catalunya)