BEGUDES AMB CONTINGUT ALCOHÒLIC: CONSUM RESPONSABLE


Brot de raïm (naciodigital.cat)
Brot de raïm (naciodigital.cat)

Pàgina dedicada al consum responsable de begudes amb contingut alcohòlic. Seguirem els esquemes del programa de la Generalitat de Catalunya anomenat BEVEU MENYS. Posem aquesta nova eina de salut a l'abast del lector navegant d'aquesta web que sabrà trobar-ne el millor ús .

  • HISTÒRIA

 

Des de fa milers d'anys la humanitat coneix i consumeix begudes amb contingut alcohòlic alhora que ha experimentat amb els seus efectes físics sobre el cos i la ment que un consum desmesurat provoca: l'estat d'embriaguesa, que en general ha estat rebutjada i mal considerada per la majoria de les civilitzacions, però no així el seu consum moderat.

 

L'origen d'aquestes begudes és diferent en relació al lloc, el temps i els productes locals (fruites, cereals...) o coneixements científics (destil·lats) i el seu ús ha estat relacionat amb diverses circumstàncies: dietètiques, festives, rituals religiosos, terapèutiques... sí, terapèutiques des de molt al principi de la Història fins als nostres dies.

 

Tot i que es coneixia que moltes persones feien freqüentment consums excessius de manera repetitiva, reprovats per la comunitat, amb resultat d'alteracions d'orde públic o violència familiar pels seus comportaments asocials, la comunitat mèdica no va començar a intuir o definir patològicament aquest procés classificant-lo dins el concepte d'addiccions o pèrdua de l'autocontrol, com malaltia mental, fins al final del segle XVIII o principis del XIX (Thomas Troter i Benjamin Rush).

 

Avui en dia ja estem parlant de bevedor de risc com a patologia derivada del consum alcohòlic sense necessitat que aquesta persona presenti episodis d'embriaguesa.

Es defineix com bevedor de risc:

un consum superior a 28 unitats (280 g.) a la setmana, o >6 unitats de consum en un període curt,  en cas de baró.

- un consum superior a 17 unitats (170g) a la setmana, o >5 unitats de consum en un període curt, en cas de la dona.

- Qualsevol consum en la dona embarassada i en menors de 18 anys.

 

(s'insistirà més endavant en aquest concepte i en el modus de comptar les unitats)

 

  • LES BEGUDES ALCOHÒLIQUES I ELS RISCOS D'EMMALALTIR

 

a) Patologia cardio-vascular

- El consum moderat de 20 g/dia (2 unitats), disminueix el risc de patir patologies coronàries, infarts de miocardi en comparació amb els abstemis. Per sobre d'aquestes quantitats el risc de patir aquestes malalties augmenta proporcionalment.

- En quant a la Hipertensió Arterial (HTA), el risc augmenta en proporció a tot consum.

- Arítmies cardíaques: el seu risc augmenta amb el consum, segurament per l'efecte neurotòxic i miotòxic.

- El risc de patir Ictus hemorràgic també augmenta amb el consum de begudes alcohòliques.

 

b) Patologies metabòliques i digestives.

- L'excés de consum produeix obesitat, perquè l'alcohol és una beguda molt energètica i també fa augmentar la síntesi de triglicèrids.

- El desenvolupament d'una cirrosi hepàtica és típica del consumidor immoderat, junt al desenvolupament de varices esogàgiques capaces de produir hemorràgies digestives altes.

- La pancreatitis, única o de repetició, és també freqüent en el bevedor. Aquesta afectació pancreàtica pot comportar l'aparició d'una Diabetis.

- La Gota és típica en els consumidors excessiua de begudes alcohòliques.

 

c) Patologia social

- Violència: El consumidor excessiu mostra reaccions més violentes en diverses circumstàncies, molt superior a l'abstemi i població general. També presenta més risc de participar d'actes de violència en la comunitat o la comisió de delictes.

- Rendiment laboral molt inferior amb absències periòdiques en el lloc de treball i augment del risc a patir accidents laborals.

- Augment en l'accidentabilitat en la conducció. Una alcoholèmia de 0,5g/L, representa un augment del risc del 38%.

 

d) Patologia mental i neurològica

- El consum de begudes alcohòliques i els trastorns mentals s'alimenten mútuament. Darrera o junt a trastorns per ansietat o estats depressius trobem concomitantment, consums excessius d'alcohol, així com en les conductes addictives per drogues, on l'excés de consum etílic també hi és present.

- Dany cerebral: està demostrat que el consum elevat d'alcohol accelera l'encongiment del cervell i redueix l'activitat cognitiva accelerant la deriva cap a la demència.

- Alteracions nervioses en els nervis perifèrics produïnt una típica polineuritis amb tremolors i atròfia muscular

- Trastorn de dependència i addicció alcohòlica. Psicosi de Korsakof.

 

c) Patologia neoplàsica

- Les estadístiques mostren que el bevedor de risc té més risc de patir càncers de l'aparell digestiu: boca, esòfag, larinx, que la població general i també càncer de fetge sobre el procés cirròtic. En els càncers de colon i recte, la relació no és tant evident.

- En quant al càncer de mama, el risc augmenta de manera paralel·la al consum.

 

d) Patologies relacionades amb l'embaràs

- L'alcohol, fins i tot a nivells de consum molt baixos, en el primer trimestre d'embaràs pot produir més risc d'avortaments espontanis i retard del creixement intrauterí.

- L'exposició a les begudes etíliques durant tot l'embaràs es relaciona amb dèficits intel·lectuals dels fills que es posen de manifest durant la infància: problemes d'aprenentage, trastorns de la conducta i interacció social. Els casos més greus són la síndrome alcohòlica fetal  de mares amb trastorn de dependència.

 

e) Altres patologies

- Trastorns i dèficits immunitaris que condicionen greus patologies respiratòries (destret respiratori) amb pacients amb sepsis o traumes.

- Complicacions postoperatòries per hemorràgies i infeccions.

- Trastors ossis: osteonecrosi de caps de fèmur

 

  • BIBLIOGRAFIA

Anderson P., Baumberg B.(2006), L'alcohol a Europa. Perspectiva de la salut Pública. Londres: Institute of Alcohol Studies.  Edició catalana: Direcció General de salut Pública. Generalitat de Catalunya. Ed. Treballs Gràfics S.A. Barcelona 2008.